Boost gang
Boost Gang คือระบบที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ เราตั้งใจสร้างช่องทางนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อจ้างงานรีวิวได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบของเรา ครบจบในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบ การ กดเลือกอินฟลูเอนเซอร์จากสายงานต่าง ๆ ที่เรามี อาทิเช่น สายบิ้วตี้ สายแม่และเด็ก สายสุขภาพหรือสายอาหาร เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะการทำงานของ อินฟลูเอนเซอร์ได้ทางออนไลน์รวมถึงการส่งงานและแก้งานผ่านระบบของเรา
ง่ายและสะดวก
ไม่ต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตัวเอง เรามีอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายประเภทให้ ลูกค้าเลือกด้วยตัวเองเพื่อให้ตรงใจมากที่สุด
ระบบการเงินที่รัดกุม
จอข่าวที่อยากเก็บไว้อ่าน ก็สามารถทำได้เพียงคลิกเก็บข่าว พอคุณมีเวลาแล้วไม่ต้องกลัวข่าวหาย
เช็คสถานะงานได้ตลอด
ทำการเก็บรายชื่อหุ้นที่คุณสนใจไว้ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการหาข่าวหุ้นที่คุณสนใจ
Boost gang
ระบบที่เป็นตัวกลางระหว่างแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ ครบจบในหนึ่งเดียวในการจ้างงานรีวิว