Boostgang
Boost Gang คือระบบที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ เราตั้งใจสร้างช่องทางนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อจ้างงานรีวิวได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบของเรา ครบจบในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบ การ กดเลือกอินฟลูเอนเซอร์จากสายงานต่าง ๆ ที่เรามี อาทิเช่น สายบิวตี้ สายแม่และเด็ก สายสุขภาพหรือสายอาหาร เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะการทำงานของ อินฟลูเอนเซอร์ได้ทางออนไลน์รวมถึงการส่งงานและแก้งานผ่านระบบของเรา
ง่ายและสะดวก
ไม่ต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตัวเอง เรามีอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายประเภทให้ลูกค้าเลือกด้วยตัวเองเพื่อให้ตรงใจมากที่สุด
ระบบการเงินที่รัดกุม
เติมเงินเข้าระบบด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากและปลอดภัย ลูกค้ายังสามารถขอ Refund หากใช้ไม่ถึงงบได้อีกด้วย
เช็คสถานะงานได้ตลอด
ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการทำงานของอินฟลูเอนเซอร์ได้ตลอดว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนไหน ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานหรือแก้ไขงาน
Boost gang
ระบบที่เป็นตัวกลางระหว่างแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ ครบจบในหนึ่งเดียวในการจ้างงานรีวิว