นโยบายการใช้ คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่น เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อนำเสนอหรือให้บริการที่เหมาะสมกับท่าน นโยบายนี้จะอธิบายถึงความหมายของคุกกี้ วิธีการปิดคุกกี้ และนโยบายการปรับปรุงคุกกี้ของเรา หากเข้าชมเว็บไซต์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ยอมรับคุกกี้ เราถือว่าเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้

การปรับปรุงเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้ คุกกี้ “Cookie” และกลไกที่คล้ายกันอื่น ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมของท่านเมื่อเข้าไปใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงบริการที่ต้องการใช้ให้เร็วขึ้น เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากมีความจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดได้

การควบคุมการใช้งานคุกกี้ที่จัดเก็บผ่าน Browser

ท่านสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อได้รับคุกกี้ และยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ แต่โดยทั่วไปในบางกรณี เว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปฏิเสธการรับคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของท่าน ดังต่อไปนี้
 • Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings
  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
  - http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personal Settings
  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
  - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Chrome: Settings -> Show advance settings -> Privacy -> Content settings
  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
  - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: Preferences -> Security
  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
  - http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เดอะแก๊งเทคโนโลยี จำกัด
1/7, 1/8 เพชรเกษม 66 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-161-4100