หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Vue.JS framework เป็นหลัก
 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามการออกแบบของฝ่าย UX/UI
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม พร้อมแสดงและรับฟังความคิดเห็น การติชมจากผู้อื่น

คุณสมบัติ

 • มีความเข้าใจ CSS, HTML, Javascript ในระดับดี
 • มีความเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานที่ได้รับจนเสร็จตามเวลาที่สมควร
 • ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังคำติชม
 • สามารถเข้าทำงานที่บริษัท วันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00 ยกเว้นวันหยุด (สามารถทำงานที่บ้านได้เป็นบางช่วง เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องทำการร่วมกับคนอื่น)
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีถึงดีมาก

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ เบิก OPD IPD ได้
 • ประกันสังคม
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ค่าเดินทางประจำเดือน
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ (หากไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น)
 • แต่งตัวตามสบาย
 • ขนม น้ำ ของกินเล่น
 • มีเกมส์ให้เล่นที่บริษัท PS4 บอร์ดเกมส์

วิธีการสมัครงาน

หากคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ ให้ส่ง Resume ของคุณมาที่ [email protected] หากมีผลงาน ให้ส่งมาด้วยเลย