หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น โดยใช้ Django Framework เป็นหลัก
 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตาม Requirements
 • ทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมแสดงและรับฟังความคิดเห็น การติชมจากผู้อื่น

คุณสมบัติด้านภาษาโปรแกรม

มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโดยใช้ภาษาหรือ Framework ดังกล่าวข้างล่างได้ดี ถึงดีมาก

 • Django Framework
 • Python 3
 • SQL
 • Rest API (ทำตาม spec)
 • Version Control (GIT)

คุณสมบัติอื่นๆ

 • จบขั้นต่ำปริญญาตรีด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานที่ได้รับจนเสร็จตามเวลาที่สมควร
 • ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังคำติชม
 • สามารถเข้าทำงานที่บริษัท วันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00 ยกเว้นวันหยุด (สามารถทำงานที่บ้านได้เป็นบางช่วง เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องทำการร่วมกับคนอื่น)
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีถึงดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เคยพัฒนาโดยใช้ Django Framework
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Django Framework ที่สามารถแสดง Source Code ให้ดูได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน (Up to 40k)
 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ เบิก OPD IPD ได้
 • ประกันสังคม
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ค่าเดินทางประจำเดือน
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ (หากไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น)
 • แต่งตัวตามสบาย
 • ขนม น้ำ ของกินเล่น
 • มีเกมส์ให้เล่นที่บริษัท PS4 บอร์ดเกมส์

วิธีการสมัครงาน

หากคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ ให้ส่ง Resume ของคุณมาที่ [email protected] หากมีผลงาน ให้ส่งมาด้วยเลย