Software Agency ทำอะไรบ้าง
September 4, 2023|By:

Software House คือบริษัทที่ให้บริการจัดทำ Software สำหรับธุรกิจหรือองค์กรเฉพาะด้าน ตามจุดประสงค์ของแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันไป เป็นการพัฒนา Software ของธุรกิจนั้น ๆ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น โดย Software House ส่วนใหญ่จะให้บริการในด้านของ

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

AW--Software Agency ทำอะไรบ้าง-02.png

ในด้านของการพัฒนาแอปพลิชัน Software House ไม่ได้ทำการพัฒนาเพียงแค่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่รวมไปถึง Web application และมีบริการพัฒนาในส่วนของการออกแบบ UX (User Experience) / UI (User Interface) และยังให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันแก่ธุรกิจให้คุ้มค่าที่สุด

การเพิ่มประสิทธิภาพและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

AW--Software Agency ทำอะไรบ้าง-03.png

เพื่อปรับข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กรให้ได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจ Software House จะทำการวินิจฉัยข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา และช่วยเพิ่มดัชนีชี้วัดผลงานและผลประโยชน์ทางธุรกิจ หลังจากที่ได้วินิจฉัยปัญหาแล้ว จึงจะมีการ หาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิศวกรข้อมูล และโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาโซลูชันในเวลาอันรวดเร็ว

วิศวกรข้อมูลและการโอนถ่ายข้อมูล

AW--Software Agency ทำอะไรบ้าง-04.png

การจัดการข้อมูลจำนวนมากขององค์กรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะฉะนั้น Software House จึงมีบริการสำหรับการจัดการและโอนถ่ายข้อมูล โดยวิศวกรข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแยก แปลง และโหลดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง จัดให้อยู่ในระบบโครงสร้าง เพื่อช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งในขั้นตอนของการแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์, ข้อความ ,ไฟล์ Excel ,รูปภาพ,อีเมล หรือแม้แต่ข้อมูลเซนเซอร์อุปกรณ์ วิศวกรข้อมูล จาก Software House ก็สามารถทำให้เป็นระบบข้อมูลที่มีโครงสร้างได้

The Gang Logo
Contact Us
1/7, 1/8 Phetkasem 66
Bangkhaenua, Bangkhae, Bangkok
Thailand 10160
Tel: 02-161-4100
Follow Us
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

COPYRIGHT © 2024 | THE GANG TECHNOLOGY CO., LTD. | COOKIE SETTINGS