ไขข้อสงสัย Data Engineer vs Data Scientist vs Data Analyst ต่างกันยังไง? ใครทำอะไรกันนะ?
March 28, 2024|By: Ariyada

blog0.jpg

ถ้าพูดถึงสายงานด้าน Developer ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตำแหน่งด้าน Data เป็นตำแหน่งงานที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สายงานในด้านนี้เป็นที่สนใจสำหรับคนที่อยากประกอบอาชีพด้านนักพัฒนา แต่รู้หรือไม่?! ว่าตำแหน่งงานด้าน Data ยังมีแยกย่อยตามหน้าที่ออกไปหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น Data Engineer, Data Scientist และ Data Analyst แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรบ้าง The Gang จะพาไปไขข้อสงสัยพร้อมกันเลย!! 

blog1.jpg

Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูล มีหน้าที่รวบรวมและทำความสะอาดข้อมูลจากต้นทาง มาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก งานที่วิศวกรข้อมูลทำ เช่น จัดการข้อมูลส่วนที่ตกหล่น, ปรับหน้าตาข้อมูลเบื้องต้น, ระบุชนิดของข้อมูล, วางโครงสร้างระบบจัดเก็บตามจุดประสงค์ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ และจัดเก็บข้อมูลในระบบข้อมูล

blog2.jpg

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่มีอยู่ มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถาม และใช้วิธีทางสถิติและวิทยาศาสตร์ มาสร้างแบบจำลอง เพื่อประมาณการและหาจุดที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท การพยากรณ์ยอดซื้อ การหาจุดคุ้มทุน เป็นต้น เทคนิคต่าง ๆ ที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ เช่น Data Mining, Machine Learning, Optimization 

blog3.jpg

Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลดิบที่ได้มาอาจเป็นข้อมูลซ้ำ มีข้อผิดพลาด หรือค่าผิดปกติ เพื่อไม่ให้การเกิดการบิดเบือนหรือผิดพลาดในขั้นตอนของการวิเคราะห์ รวมไปถึงการสร้างโมเดลและออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล วิเคราะห์ พยากรณ์ หาแนวโน้ม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติจากแนวโน้มเดิม มองหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ในลำดับต่อไป รวมไปถึงการนำเสนอผลลัพธ์ให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ ก็เป็นหนึ่งในส่วนงานของนักวิเคราะห์ข้อมูลเช่นกันblog4.jpg

หากคุณผู้อ่านท่านใดต้องการใช้บริการ และรับคำปรึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับข้อมูลในองค์กร หรือต้องการผู้เชี่ยวชาญในการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลให้บุคลากรของท่าน ที่ The Gang Technology มีทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ! สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางด้านล่างเลย~

E-mail: [email protected]
Tel. 02-161-4100

The Gang Logo
Contact Us
1/7, 1/8 Phetkasem 66
Bangkhaenua, Bangkhae, Bangkok
Thailand 10160
Tel: 02-161-4100
Follow Us
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

COPYRIGHT © 2024 | THE GANG TECHNOLOGY CO., LTD. | COOKIE SETTINGS