ทำไม Data-Driven Organization ถึงสำคัญกับองค์กรยุคใหม่
October 24, 2023|By: Siripatsorn

ทำไม-Data-Driven-Organization-ถึงสำคัญกับองค์กรยุคใหม่-01.jpg

ความหมายของ Data-Driven Organization

Data-Driven Organization คือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ การดำเนินงานและการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน จัดหาเครื่องมือสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาล เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้น

เส้นคั่น.png

Data-Driven ดีต่อองค์กรอย่างไร

1) การตัดสินใจที่มีเหตุผลมากขึ้น : การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วยลดการนำประสบการณ์ส่วนตัว หรือการใช้ Gut Feeling มากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทำให้สามารถตัดสินใจอย่างแม่นยำและมั่นใจมากขึ้น   

2) การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น : การนำข้อมูลมาใช้ช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จัดการโครงสร้างต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

3) การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า : การใช้ข้อมูลในการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4) การได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ : ข้อมูลเชิงลึกหรือ insight จะช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กรจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ลงทุน 

เส้นคั่น.png

วิธีการเป็น Data-Driven Organization ที่ประสบความสำเร็จ 

องค์กรต้องเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้...

1) มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ : มีการทำนโยบายสำหรับ Data Management เพื่อการเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น มีการตรวจเช็กก่อนการ Input ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ต่อมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน 

2) กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล : องค์กรต้องกำหนดมาตรฐานและคู่มือเพื่อบอกโครงสร้าง ความหมายทางธุรกิจ และวิธีการใช้ข้อมูล ขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดชั้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น และป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

3) อำนวยให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง : ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ Business Unit ได้อย่างโปร่งใส ทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลในองค์กร และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันแบบ Cross-function

4) มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเข้ามาใช้ในการทำงาน : มีการอบรมพนักงานเพื่อปลูกฝัง Data Literacy และนำเครื่องมือเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อให้มีความสามารถในการตีความ การแปรผลข้อมูล รวมถึงการเลือกและนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ เช่น สอนการใช้ Excel พื้นฐานเพื่อเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการสร้าง BI Dashboard เพื่อหา Insight แบบ Real-time มากยิ่งขึ้น  

เส้นคั่น.png

การทำให้ Data-Driven ประสบความสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องท้าทาย องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็มีโอกาสมากมายที่จะปรับปรุงการตัดสินใจและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าองค์กรอื่น ๆ   

มาถึงตรงนี้ หากเพื่อน ๆ ผู้อ่านท่านใดสนใจการทำ Data-Driven Organization หรือต้องการใช้บริการ และรับคำปรึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก หรือต้องการผู้เชี่ยวชาญในการอบรมบุคลากร ที่ The Gang Technology มีทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ! สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางด้านล่างเลย~

E-mail: [email protected]
Tel. 02-161-4100

The Gang Logo
Contact Us
1/7, 1/8 Phetkasem 66
Bangkhaenua, Bangkhae, Bangkok
Thailand 10160
Tel: 02-161-4100
Follow Us
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

COPYRIGHT © 2024 | THE GANG TECHNOLOGY CO., LTD. | COOKIE SETTINGS